سری : TAZ 8300 A 1

بازدید : 5915   |      


کد محصول : سری: TAZ 8300A 1

دسته بندی : آویز ریل استیل

برای ورود به فروشگاه یراق آلات تخصصی آیکون پایین را کلیک کنید .درب ریلی استیل سری 8300A1  
در سری های ذیل و تیپهای مختلف زیر میباشد.
1 ) 8300A1
2 ) 8300A1B .
3 ) 8300A1C
4 ) 8300A1D
5 ) 8300A1E
6 ) 8300A1F

طرح اندیشان زمان ( طاز ) - درب ریل استیل

طرح اندیشان زمان ( طاز ) - درب ریل استیل

طرح اندیشان زمان ( طاز ) - درب ریل استیل

طرح اندیشان زمان ( طاز ) - درب ریل استیل

طرح اندیشان زمان ( طاز ) - درب ریل استیل

طرح اندیشان زمان ( طاز ) - درب ریل استیل

طرح اندیشان زمان ( طاز ) - درب ریل استیل

طرح اندیشان زمان ( طاز ) - درب ریل استیلطرح اندیشان زمان ( طاز ) - درب ریل استیل

طرح اندیشان زمان ( طاز ) - درب ریل استیلطرح اندیشان زمان ( طاز ) - درب ریل استیل

طرح اندیشان زمان ( طاز ) - درب ریل استیل

طرح اندیشان زمان ( طاز ) - درب ریل استیل

طرح اندیشان زمان ( طاز ) - درب ریل استیل

1 ) اجزاء تشکیل :
 تجهیزات  شامل موارد ذیل میباشند .
@ آ
@ ب
@ پ
@ ت
@ س

@ ج
@ ح 

2 ) مشخصات :
@ شکل ظاهری : .....
@ جنس : ....

@ رنگ :  ....
@ لاستیکها : .....
@ دستگیره :  ....
@ قفل دستی : .....


3 ) مشخصات شیشه ها :
@ حداکثر ضخامت شیشه ها :  10  و 12 میل 
@ حداکثر ابعاد درب : ... متر 
@ حداکثر وزن درب : ... کیلوگرم 


4 ) قیمت تمام شده :
قیمت تمام شده در ردیفهای هزینه ای  زیر تعیین و محاسبه میگردد.
@ ...
@ .....
@ .....
@ .....
@ هزینه نصب . 

فروشگاه اینترنتی مرتبط