لنگه مخفی

بازدید : 5066   |      


کد محصول : نمای کرتین وال ( لنگه مخفی )

دسته بندی : (2) نمای کرتین وال

برای ورود به فروشگاه یراق آلات تخصصی آیکون پایین را کلیک کنید .نمای کرتین وال ( سیستم  لنگه مخفی )

در كرتين وال hidden vent بازشو به صورت لولاي تك حالته و دو حالته هست و پروغيلهاي بازشو از نماي بيرون مخفي ميباشد.

 

1 ) سازه نگهدارنده :
سازه نگهدارنده نمای کرتین وال سیستم یو چنل شامل موارد ذیل میباشند .
@ پروفیلهای افقی 
@ پروفیل عمودی
@ درپوش پروفیل افقی
@ لقمه های اتصال یک طرفه و دوطرفه


2 ) عناصر تشکیل دهنده :
عناصر تشکیل دهنده این  نوع نماها از جنس آلومینیوم بوده که هر کدام عملکرد و نقش مهمی در اتصال شیشه ها به اسکلت ساختمان را دارند . این عناصر شامل :
@ پروفیلهای عمودی
@ پروفیلهای افقی
@ پروفیل درز عمودی
@ پروفیل اتصال شیشه
@درپوش پروفیل افقی
@لقمه های اتصال یک طرفه و دوطرفه
@ لاستیک شیشه
@ چسبها 
@ پیچها 

3 ) مشخصات شیشه ها :
شیشه ها دراین نوع نما بر اساس طراحی معماری و سازه ای در ابعاد واشکال مختلف قابل اجرا میباشد. نوع و ساختار شیشه ها بر اساس نیازهای طراحی تعیین ، و در قالب ساختارهای همچون موارد مطروحه ذیل ساخته میشود.
@ شیشه های سکوریت 
@ شیشه های لمینت
@ شیشه های دوجداره
@ شیشه های ترکیبی دوجداره بادولایه لمینت  و سکوریت
@ شیشه ترکیبی دوجداره با دولایه سکوریت
@ پلی کربنات

4 ) قیمت تمام شده :
قیمت تمام شده در این نوع نماها بر اساس شکل و سیستم طراحی شده در ردیفهای هزینه ای  زیر تعیین و محاسبه میگردد.
@ هزینه عملیات زیر سازی.
@ هزینه تهیه اتصال دهنده ها.
@ هزینه تهیه و ساخت و نصب پروفیلهای عمودی و افقی و پروفیلهای لنگه مخفی .
@ هزینه تهیه  شیشه نما بر اساس نوع و ساختار آن .
@ هزینه نصب شیشه های نما.
@هزینه مصالح مصرفی همچون چسب  و لاستیک .
@ هزینه های داربست و جراثقالهای و قاپک .


دتایلهای مختلف لنگه مخفی در سیسمتهای گپ دار و  یو چنل 

طرح اندیشان زمان ( طاز ) - نمای کرتین وال

شیشه دو  جداره + دوجداره  - گپ دار

طرح اندیشان زمان ( طاز ) - نمای کرتین وال

شیشه دو  جداره + دوجداره  - گپ دار

طرح اندیشان زمان ( طاز ) - نمای کرتین وال

شیشه دو  جداره + دوجداره  - گپ دار

طرح اندیشان زمان ( طاز ) - نمای کرتین وال

شیشه دو  جداره + دوجداره  - یو چنل 


دتایلهای مختلف لنگه مخفی در سیسمتهای گپ دار و  یو چنل

طرح اندیشان زمان ( طاز ) - نمای کرتین وال

شیشه دو  جداره + دوجداره  - گپ دار

طرح اندیشان زمان ( طاز ) - نمای کرتین وال

شیشه دو  جداره + دوجداره  - یو چنل

طرح اندیشان زمان ( طاز ) - نمای کرتین وال

شیشه دو  جداره + دوجداره  - یو چنل

طرح اندیشان زمان ( طاز ) - نمای کرتین وال

شیشه دو  جداره + دوجداره  - گپ دار


دتایلهای مختلف لنگه مخفی در سیسمتهای گپ دار و  یو چنل

طرح اندیشان زمان ( طاز ) - نمای کرتین وال

شیشه دو  جداره + دوجداره  - گپ دار

طرح اندیشان زمان ( طاز ) - نمای کرتین وال

شیشه دو  جداره + دوجداره  - یو چنل

طرح اندیشان زمان ( طاز ) - نمای کرتین وال

شیشه دو  جداره + دوجداره  - بازشو  و یو چنل

طرح اندیشان زمان ( طاز ) - نمای کرتین وال

شیشه دو  جداره + دوجداره  - بازشو  و یو چنل

فروشگاه اینترنتی مرتبط