نمای خشکه

بازدید : 3918   |      


کد محصول : نمای خشک

دسته بندی : نمای خشک

نما سرامیک


مشخصات سيستم : نما سراميک

ويژگي هاي اصلي مواد مشخصات پروفيل ها Al 6063 T4 وزن مخصوص : Kg/m32.700 ضريب انبساط حرارتي از 20-100 0c: 23.6x10-6K-1 مدول الاستيسيته : 69.500 N/mm2 .ضريب پواسان :0.33 مقاومت کششي : 215 N/mm مقاومت برشي : 140 N/mm2 تنش (RP 0.2%): 160N/mm کشيدگي (L0-mm) : 12% کشيدگي (L50-mm) : 14% سختي برينل : 70

 

قطعات استفاده شده :

 

 

 

 

 

 

 

 

فروشگاه اینترنتی مرتبط