نمای کرتین وال ( لنگه مخفی )

بازدید : 3860   |      


دسته بندی : سیستم لنگه مخفی

برند : TAZ

نمای کرتین وال ( سیستم لنگه مخفی )


نمای کرتین وال ( سیستم  لنگه مخفی )

در كرتين وال hidden vent بازشو به صورت لولاي تك حالته و دو حالته هست و پروغيلهاي بازشو از نماي بيرون مخفي ميباشد

  

قطعات استفاده شده :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فروشگاه اینترنتی مرتبط