طرح اندیشان زمان ( طاز )

پیمانکار و طراح سازه های شیشه ایی

.......................................................................................................

طاز

در پروژه های ساختمانی سیستم نما بر اساس طراح اوليه و با توجه به سیستم های مختلف اجرایی در پوشش نماهای شیشه ای بسته به موقعیت و کاربری فضای تعریف شده از سیستمهای مختلف اجرای تعریف و به کارفرما پیشنهاد داده میشود.

 • پوشش شیشه ای اسپایدر
 • نمای فریم لس
 • نمای لامل

طرح اندیشان زمان ( طاز )

 • نقشه برداری و برداشت.
 • تهیه نقشه های از بیلت بر اساس داده های نقشه برداری شده.
 • تهیه نقشه های مدول بندی پوسته
 • ارائه جزئیات و دتایلهای اجرایی
 • تعریف و پیشنهاد نوع و ساختار شیشه.
 • پیشنهاد راه های تعمیر و نگهداری شیشه ها.

طرح اندیشان زمان ( طاز )

 • متره و بر آورد طرح پیشنهادی
 • تهیه لیست متریال مورد نیاز و هزینه های مربوطه با احتساب پرت
 • تهیه لیست هزینه های واردات در صورت، نیاز و امكان سنجي توليد.
 • آنالیز زمانبندی انجام طرح بر اساس جزئیات
 • مقايسه زمانبندی و هزینه اجرای کار و توجيه طرح.
 • آنالیز جزئیات اجرایی جهت تصویب طرح
 • تصویب طرح.

طرح اندیشان زمان ( طاز )

 • تهیه دفترچه محاسبات سازه ای .
 • تهیه دفترچه محاسبات، ساختار انرژی شیشه.
 • تهیه دفترچه محاسبات مربوط به ساختار مکانیکی شیشه .
 • ارائه پیشنهادات فنی مواد مصرفی شامل چسب ، نوارها و پر امیر های مصرفي
 • ارائه دفترچه پیشنهادات متنوع ساختار شیشه جهت مقايسه خواص حرارتی ، صوتی و نفوذ اشعه ماوراء بنفش و....
 • تهیه نقشه های فاز ۲ اجرايي.
 • تهیه نقشه های فاز ۳ اجرایی

 

طرح اندیشان زمان ( طاز )

 • ارائه بسته های پیشنهادی مختلف در خصوص نوع و برند متریال مصرفي
 • ارائه بسته های پیشنهای مختلف در ارتباط با چگونگی حمل کالاهای وارداتی
 • ارائه امکان سنجی تولید متریال و توجیه قيمت تمام شده.
 • ارائه بهترین و ایمن ترین راه حمل شیشه در جهت کاهش شکسته شدن .

 

طرح اندیشان زمان ( طاز )

 • تهيه شكست و لیست فعالیتهای اجرایی WBS
 • تهیه لیست مصالح ، ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز هر یک از فعاليتها. Resource ۳
 • تهیه برنامه زمانبندی مراحل اجرایی پروژه با نرم افزار Primavera
 • کنترل پیشرفت فعالیتهای اجرایی با برنامه زمانبندی
 • ارائه گزارشات روزانه و هفتگی و ماهيانه . ( بنا به درخواست کارفرما )

 

طرح اندیشان زمان ( طاز )

 • شبیه سازی عملیات نصب توسط نرم افزارهای تخصصی.
 • ارائه بسته های کاری جهت عملیات اجرايي. Work Package
 • ارائه جانمایی مناسب قرارگیری انبار، تاور کرین و محل مونتاژ.
 • ارائه بسته های پیشنهادی در خصوص راه های حمل مصالح و شیشه.
 • ارائه محل و زمان داربست بندی جهت اجرای کار.
 • نظارت بر اجرای دقیق دتایل های اجرایی
 • نظارت و کنترل کلیه متریال مصرفی در پروژه
 • انجام تست های آزمایشگاهی لازم در کلیه مراحل اجرایی و متریال مصرفي.

 

طرح اندیشان زمان ( طاز )

       1- ارائه بسته های پیشنهادی تهيه متریال مورد نیاز ذيل :
              -  بر اساس نوع برند و کیفیت.
              - قیمت متریال و هزینه خرید .
              - چگونگی و هزینه های حمل .
              - امکان سنجی تولید
       2- ارائه راه حلهای پشتیبانی همچون :
              -  پیش بینی لوازم و تجهیزات جهت تعمیر و نگهداری سازه
              - ارائه بسته های کلی تخصصی برای تعمیر و تعويض المانهای سازه در مکانهای خاص و صعب العبور در نما.